ELTEK MultimediaELTEK MultimediaELTEK Multimedia
info@eltek.ro
service@eltek.ro
Bd. Pipera 1B, Voluntari
ELTEK MultimediaELTEK MultimediaELTEK Multimedia

Privacy Policy

Aceasta nota de confidentialitate explica modul in care datele personale (denumite in continuare”Datele”) furnizate de dvs.- si colectate de – ELTEK Multimedia SRL (regasit in continuare prin “noi”, “noastra” sau “Compania”) prin intermediul acestui site web vor fi gestionate in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile. Ne angajam sa protejam si sa respectam confidentialitatea.

1. OBTINEREA DATELOR

Colectam, prelucram si stocam datele pe care ni le furnizati, pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de servicii specifice sau ca parte a relatiei noastre de afaceri (cum ar fi date de identificare si contact, date cu caracter profesional, informatii financiare sau tehnice).

In mod obisnuit, datele ne sunt furnizate de dumneavoastra, insa, in anumite cazuri, este posibil sa colectam date despre dumneavoastra de la un tert sau din registre publice. Protejam datele obtinute de la terti in conformitate cu practicile descrise in prezenta declaratie de confidentialitate.

2. UTILIZAREA DATELOR

Datele colectate pot fi prelucrate de noi in urmatoarele scopuri:

•         i. Executarea contractului de vanzare si/sau a acordului privind serviciile pentru a indeplini obligatiile contractuale ale Companiei; inclusiv executarea serviciilor privind garantia, procesarea platilor, contabilitate, auditare, facturare si servicii de asistenta conexe, executarea serviciilor de asistenta si prin intermediul retelei de ateliere autorizate;

•         ii. Urmarirea intereselor pentru a stabili, mentine si imbunatati relatia de afaceri cu dumneavoastra sau organizatia dumneavoastra;

•         iii. Indeplinirea obligatiilor legale aferente contractului de vanzare si/sau acordului privind serviciile

•         iv. Desfasurarea sondajelor legate de satisfactia clientilor („Satisfactia clientului”) in ceea ce priveste calitatea bunurilor si serviciilor, in conformitate cu interesul nostru legitim de a imbunatati calitatea produselor si serviciilor noastre;

•         v. In functie de consimtamantul dumneavoastra expres, trimiterea comunicarilor comerciale, precum si a mesajelor publicitare privind produsele si serviciile noastre, sau efectuarea studiilor de piata („Comercializare”);

•         vi. In functie de consimtamantul dumneavoastra expres, comunicarea datelor catre filialele si societatile noastre afiliate, precum si catre reteaua de reprezentante si distribuitori autorizati. Acesti parteneri vor prelucra datele in scopul trimiterii comunicarilor comerciale, precum si a mesajelor publicitare privind produsele si serviciile lor, sau efectuarea studiilor de piata („Comercializare parte terta”).

Datele pot fi prelucrate in format tiparit, prin mijloace automatizate sau electronice, inclusiv prin posta sau e-mail, telefon (de ex. apeluri telefonice automate, mesaje SMS, MMS), fax si orice alt mijloc (de ex. site-uri web, aplicatii mobile).

Datele sunt colectate si prelucrate in baza contractului, a obligatiilor legale si a interesului nostru explicit si legitim privind prelucrarea in temeiul punctelor (i), (ii), (iii) si (iv), si in functie de consimtamantul dumneavoastra expres, in scopurile de comercializare detaliate la punctele (v), (vi). Va rugam sa retineti ca va puteti retrage consimtamantul acordat in orice moment.

Datele pot fi prelucrate electronic, prin sisteme IT si manual, in format tiparit. Datele vor fi prelucrate si stocate pe parcursul intregului ciclu de viata, asigurand siguranta si confidentialitatea acestora in conformitate cu principiile de corectitudine, legitimitate si transparenta, si in conformitate cu dispozitiile legilor si reglementarilor aplicabile.

3. CONSECINTELE NEFURNIZARII DATELOR

Transmiterea datelor nu este niciodata obligatorie. Cu toate acestea, refuzul de a comunica datele necesare pentru a asigura un serviciu sau un produs ne poate impiedica sa va oferim serviciul sau produsul solicitat, sau poate avea drept rezultat furnizarea unei variante nesatisfacatoare a serviciului sau produsului solicitat.

4. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Facem parte din Avitech Group, un lider national in sectorul integrarii si instalarii de sisteme de curenti slabi, securitate, protectie si dezvoltare. Datele pot fi partajate si comunicate catre filiale si societati afiliate ale AVITECH Group, parti externe fiabile, furnizori de servicii, reprezentante si distribuitori autorizati si parteneri de afaceri, cu sedii in Uniunea Europeana si in afara acesteia, care respecta obligatii contractuale specifice si care pot utiliza datele exclusiv in vederea indeplinirii scopurilor mentionate mai sus.

Datele pot fi comunicate tertilor pentru a respecta obligatiile legale, pentru a exploata si mentine securitatea Avitech Group, pentru a proteja drepturile sau bunurile noastre si ale Avitech Group, pentru a indeplini ordinele autoritatilor publice sau pentru a ne exercita drepturile in fata autoritatilor judiciare.

5. TRANSFERAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Pentru a efectua activitatile de prelucrare a datelor detaliate mai sus, putem transfera date in tari din afara Spatiului Economic European (SEE), inclusiv stocarea acestor date in baze de date digitale sau fizice, gestionate de entitati care actioneaza in numele nostru. Gestionarea bazei de date si prelucrarea datelor sunt limitate la scopurile de prelucrare agreate si sunt efectuate in conformitate cu legile si reglementarile privind protectia datelor.

In cazul in care datele sunt transferate in afara SEE, Compania va utiliza orice masuri contractuale adecvate pentru a garanta o protectie adecvata a datelor, inclusiv – printre altele – acordurile bazate pe clauzele standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana aplicabile transferului de date cu caracter personal in afara SEE.

6. PASTRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Pastram datele in sistemele si arhivele noastre atat timp cat este necesar, pentru a indeplini scopurile descrise in prezenta declaratie de confidentialitate, tinand cont de cerintele legale si contractuale, daca este cazul.

Atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost prelucrate, acestea sunt sterse sau pastrate intr-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate, cu exceptia cazului in care acest lucru nu este prevazut prin legislatie sau daca nu ni se permite sa pastram datele respective. Putem continua sa stocam datele o perioada mai lunga de timp, deoarece acestea pot fi necesare pentru a ne proteja interesele in ceea ce priveste potentiala obligatie de a furniza servicii si produse sau de a prelucra date.

Datele prelucrate in scopuri comerciale vor fi pastrate pana cand va retrageti consimtamantul si, in orice caz, in conformitate cu principiile si orientarile mentionate mai sus, emise de autoritatile responsabile cu protejarea vietii private relevante in aceasta privinta.

7. OPERATORUL DE DATE

ELTEK Multimedia SRL, cu sediul social in Bucuresti, bd. Pipera 1B, Cubic Center etaj 7, Voluntari este operatorul datelor pe care le colecteaza, prelucreaza si stocheaza in cadrul prezentei declaratii de confidentialitate.

8. 8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE

Va puteti exercita drepturile in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile, printre care:

•         Dreptul de acces: dreptul de a obtine de la Operator o confirmare a faptului ca datele personale sunt procesate, si, daca da, sa solicitati accesul la datele dvs. personale.

•         Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului rectificarea datele dvs. personale pe care le considerati inexacte sau incomplete.

•         Dreptul de stergere: dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor dvs. personale fara intarzieri nejustificate, in cazul in care cererea este facuta in conformitate cu legile si reglementarile in vigoare.

•         Dreptul de a obiecta asupra procesarii datelor: dreptul de obiecta asupra procesarii datelor personale in baza dreptului legitim al Operatorului.

•         Dreptul de a limita procesarea datelor: dreptul de a determina Operator sa limiteze procesarea datelor personale atunci cand corectitudinea datelor personale este contestata, pana la solutionarea contestatiei.

•         Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale pe care le-ati furnizat Operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit, si care poate fi citit si redat automat. Aveti, de asemenea, dreptul de a transmite aceste date altui operator de date fara a fi impiedicat de operatorul curent, in special in urmatoarele situatii: prelucrarea se face pe baza de consimtamant sau pe baza de contract si prelucrarea se face prin mijloace automate.

•         Dreptul de a face o plangere: fara a aduce nici un prejudiciu administrativ sau juridic, daca considerati ca prelucrarea datelor a fost efectuata in mod ilicit sau nu respecta legile si reglementarile aplicabile, aveti dreptul sa adresati o plangere Autoritatii de Supraveghere a statul membru in care aveti resedinta sau locul de munca in mod obisnuit, sau statul in care a avut loc o incalcare.

Puteti exercita drepturile mentionate mai sus, contactand-ne dupa cum urmeaza:

•         Scriindu-ne un e-mail pe adresa: info@eltek.ro

•         Trimitand o scrisoare catre operatorul de date la adresa indicata in sectiunea 7 a prezentei declaratii de confidentialitate, cu specificatia “referitor la problema privind respectarea confidentialitatii”.

In cazul in care trimiteti o cerere, este posibil sa avem nevoie de date personale suplimentare pentru a verifica identitatea dumneavoastra si pentru a va contacta, daca este necesar. Aceste informatii, impreuna cu alte date pe care le detinem deja, vor fi prelucrate pentru a indeplini cererea dumneavoastra, conform legii aplicabile. Daca este necesar, anumite informatii pot fi transferate catre alte companii din cadrul sau din afara Avitech Group care actioneaza in calitate de operatori ai datelor dumneavoastra, in vederea indeplinirii cerintei dumneavoastra. Datele dumneavoastra vor fi prelucrate pe perioada de timp necesara pentru a evalua si indeplini cererea dumneavoastra, apoi datele vor fi arhivate pentru o perioada de timp adecvata, permitandu-ne sa demonstram faptul ca cererea a fost procesata corect si la timp.

9. ACTUALIZAREA PREZENTEI INFORMARI DE CONFIDENTIALITATE

Prezenta declaratie de confidentialitate a fost actualizata in 09.2023. Ne rezervam dreptul de a modifica sau actualiza ocazional declaratia de confidentialitate, pentru a reflecta evolutia cerintelor legale sau a activitatilor noastre de prelucrare.